தமிழ்

Isaiah 53:11 in Tamil

ஏசாயா 53:11
அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனைக் கண்டு திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மைப் பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார்; அவர்களுடைய அக்கிரமங்களைத் தாமே சுமந்துகொள்வார்.

Isaiah 53:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant justify many; for he shall bear their iniquities.

American Standard Version (ASV)

He shall see of the travail of his soul, `and’ shall be satisfied: by the knowledge of himself shall my righteous servant justify many; and he shall bear their iniquities.

Bible in Basic English (BBE)

… made clear his righteousness before men … had taken their sins on himself.

Darby English Bible (DBY)

He shall see of [the fruit of] the travail of his soul, [and] shall be satisfied: by his knowledge shall my righteous servant instruct many in righteousness; and *he* shall bear their iniquities.

World English Bible (WEB)

He shall see of the travail of his soul, [and] shall be satisfied: by the knowledge of himself shall my righteous servant justify many; and he shall bear their iniquities.

Young’s Literal Translation (YLT)

Of the labour of his soul he seeth — he is satisfied, Through his knowledge give righteousness Doth the righteous one, My servant, to many, And their iniquities he doth bear.

ஏசாயா 53:11 in English

avar Thamathu Aaththuma Varuththaththin Palanaik Kanndu Thirupthiyaavaar; En Thaasanaakiya Neethiparar Thammaip Pattum Arivinaal Anaekarai Neethimaankalaakkuvaar; Avarkalutaiya Akkiramangalaith Thaamae Sumanthukolvaar.


Read Full Chapter : Isaiah 53