தமிழ்

2 Peter 3:18 in Tamil

2 பேதுரு 3:18
நம்முடைய கர்த்தரும் இரட்சகருமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள். அவருக்கு இப்பொழுதும் என்றென்றைக்கும் மகிமையுண்டாவதாக. ஆமென்.

2 Peter 3:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.

American Standard Version (ASV)

But grow in the grace and knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him `be’ the glory both now and for ever. Amen.

Bible in Basic English (BBE)

But be increased in grace and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. May he have glory now and for ever. So be it.

Darby English Bible (DBY)

but grow in grace, and in [the] knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him [be] glory both now and to [the] day of eternity. Amen.

World English Bible (WEB)

But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and forever. Amen.

Young’s Literal Translation (YLT)

and increase ye in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ; to him `is’ the glory both now, and to the day of the age! Amen.

2 பேதுரு 3:18 in English

nammutaiya Karththarum Iratchakarumaakiya Yesukiristhuvin Kirupaiyilum Avarai Arikira Arivilum Valarungal. Avarukku Ippoluthum Ententaikkum Makimaiyunndaavathaaka. Aamen.


Read Full Chapter : 2 Peter 3