தமிழ்

Malachi 4:2 in Tamil

மல்கியா 4:2
ஆனாலும் என் நாமத்துக்குப் பயந்திருக்கிற உங்கள்மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும்; அதின் செட்டைகளின்கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும்; நீங்கள் வெளியே புறப்பட்டுப்போய், கொழுத்த கன்றுகளைப்போல வளருவீர்கள்.


மல்கியா 4:2 in English

aanaalum En Naamaththukkup Payanthirukkira Ungalmael Neethiyin Sooriyan Uthikkum; Athin Settaைkalingeel Aarokkiyam Irukkum; Neengal Veliyae Purappattuppoy, Koluththa Kantukalaippola Valaruveerkal.


Read Full Chapter : Malachi 4