தமிழ்

Isaiah 66:1 in Tamil

ஏசாயா 66:1
கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், வானம் எனக்குச் சிங்காசனம், பூமி எனக்குப் பாதபடி; நீங்கள் எனக்குக் கட்டும் ஆலயம் எப்படிப்பட்டது? நான் தங்கியிருக்கும் ஸ்தலம் எப்படிப்பட்டது?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Isaiah 66:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thus saith the LORD, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?

American Standard Version (ASV)

Thus saith Jehovah, Heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will ye build unto me? and what place shall be my rest?

Bible in Basic English (BBE)

The Lord says, Heaven is the seat of my power, and earth is the resting-place for my feet: what sort of house will you make for me, and what place will be my resting-place?

Darby English Bible (DBY)

Thus saith Jehovah: The heavens are my throne, and the earth is my footstool: what is the house that ye will build unto me? and what is the place of my rest?

World English Bible (WEB)

Thus says Yahweh, heaven is my throne, and the earth is my footstool: what manner of house will you build to me? and what place shall be my rest?

Young’s Literal Translation (YLT)

Thus said Jehovah: The heavens `are’ My throne, And the earth My footstool, Where `is’ this — the house that ye build for Me? And where `is’ this — the place — My rest?

ஏசாயா 66:1 in English

karththar Sollukirathu Ennavental, Vaanam Enakkuch Singaasanam, Poomi Enakkup Paathapati; Neengal Enakkuk Kattum Aalayam Eppatippattathu? Naan Thangiyirukkum Sthalam Eppatippattathu?


Read Full Chapter : Isaiah 66