தமிழ்

Matthew 24:2 in Tamil

மத்தேயு 24:2
இயேசு அவர்களை நோக்கி: இவைகளையெல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின்மேல் ஒரு கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

Matthew 24:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jesus said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

American Standard Version (ASV)

But he answered and said unto them, See ye not all these things? verily I say unto you, There shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down.

Bible in Basic English (BBE)

But he, answering, said to them, See you not all these things? truly I say to you that here there will not be one stone resting on another, which will not be pulled down.

Darby English Bible (DBY)

And he answering said to them, Do ye not see all these things? Verily I say to you, Not a stone shall be left here upon a stone which shall not be thrown down.

World English Bible (WEB)

But he answered them, “Don’t you see all of these things? Most assuredly I tell you, there will not be left here one stone on another, that will not be thrown down.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and Jesus said to them, `Do ye not see all these? verily I say to you, There may not be left here a stone upon a stone, that shall not be thrown down.’

மத்தேயு 24:2 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Ivaikalaiyellaam Paarkkireerkalae, Ivvidaththil Oru Kallinmael Oru Kalliraathapatikku Ellaam Itikkappattuppokum Entu Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen Entar.


Read Full Chapter : Matthew 24