தமிழ்

Matthew 24:2 in Tamil

மத்தேயு 24:2
இயேசு அவர்களை நோக்கி: இவைகளையெல்லாம் பார்க்கிறீர்களே, இவ்விடத்தில் ஒரு கல்லின்மேல் ஒரு கல்லிராதபடிக்கு எல்லாம் இடிக்கப்பட்டுப்போகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.


மத்தேயு 24:2 in English

Yesu Avarkalai Nnokki: Ivaikalaiyellaam Paarkkireerkalae, Ivvidaththil Oru Kallinmael Oru Kalliraathapatikku Ellaam Itikkappattuppokum Entu Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen Entar.


Read Full Chapter : Matthew 24