தமிழ்

Matthew 24:6 in Tamil

மத்தேயு 24:6
யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள்; கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; இவைகளெல்லாம் சம்பவிக்கவேண்டியதே; ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது.


மத்தேயு 24:6 in English

yuththangalaiyum Yuththangalin Seythikalaiyum Kaelvippaduveerkal; Kalangaathapati Echcharikkaiyaayirungal; Ivaikalellaam Sampavikkavaenntiyathae; Aanaalum Mutivu Udanae Varaathu.


Read Full Chapter : Matthew 24