தமிழ்

Matthew 24:22 in Tamil

மத்தேயு 24:22
அந்நாட்கள் குறைக்கப்படாதிருந்தால், ஒருவனாகிலும் தப்பிப்போவதில்லை; தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களினிமித்தமோ அந்த நாட்கள் குறைக்கப்படும்.


மத்தேயு 24:22 in English

annaatkal Kuraikkappadaathirunthaal, Oruvanaakilum Thappippovathillai; Therinthukollappattavarkalinimiththamo Antha Naatkal Kuraikkappadum.


Read Full Chapter : Matthew 24