தமிழ்

Matthew 24:21 in Tamil

மத்தேயு 24:21
ஏனெனில், உலகமுண்டானதுமுதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்திராததும், இனிமேலும் சம்பவியாததுமான மிகுந்த உபத்திரவம் அப்பொழுது உண்டாயிருக்கும்.

Matthew 24:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be.

American Standard Version (ASV)

for then shall be great tribulation, such as hath not been from the beginning of the world until now, no, nor ever shall be.

Bible in Basic English (BBE)

Because in those days there will be great sorrow, such as there has not been from the start of the world till now, or ever will be.

Darby English Bible (DBY)

for then shall there be great tribulation, such as has not been from [the] beginning of [the] world until now, nor ever shall be;

World English Bible (WEB)

for then there will be great oppression, such as has not been from the beginning of the world until now, no, nor ever will be.

Young’s Literal Translation (YLT)

for there shall be then great tribulation, such as was not from the beginning of the world till now, no, nor may be.

மத்தேயு 24:21 in English

aenenil, Ulakamunndaanathumuthal Ithuvaraikkum Sampaviththiraathathum, Inimaelum Sampaviyaathathumaana Mikuntha Upaththiravam Appoluthu Unndaayirukkum.


Read Full Chapter : Matthew 24