தமிழ்

Zechariah 11:8 in Tamil

சகரியா 11:8
ஒரேமாதத்திலே மூன்று மேய்ப்பரையும் அதம்பண்ணினேன்; என் ஆத்துமா அவர்களை அரோசித்தது; அவர்கள் ஆத்துமா என்னையும் வெறுத்தது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Zechariah 11:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Three shepherds also I cut off in one month; and my soul lothed them, and their soul also abhorred me.

American Standard Version (ASV)

And I cut off the three shepherds in one month; for my soul was weary of them, and their soul also loathed me.

Bible in Basic English (BBE)

And in one month I put an end to the three keepers of the flock; for my soul was tired of them, and their souls were disgusted with me.

Darby English Bible (DBY)

And I destroyed three shepherds in one month; and my soul was vexed with them, and their soul also loathed me.

World English Bible (WEB)

I cut off the three shepherds in one month; for my soul was weary of them, and their soul also loathed me.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I cut off the three shepherds in one month, and my soul is grieved with them, and also their soul hath abhorred me.

சகரியா 11:8 in English

oraemaathaththilae Moontu Maeypparaiyum Athampannnninaen; En Aaththumaa Avarkalai Arosiththathu; Avarkal Aaththumaa Ennaiyum Veruththathu.


Read Full Chapter : Zechariah 11