தமிழ்

Hebrews 10:38 in Tamil

எபிரெயர் 10:38
விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கிப்போவானானால் அவன்மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாயிராது என்கிறார்.

Hebrews 10:38 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now the just shall live by faith: but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him.

American Standard Version (ASV)

But my righteous one shall live by faith: And if he shrink back, my soul hath no pleasure in him.

Bible in Basic English (BBE)

But the upright man will be living by his faith; and if he goes back, my soul will have no pleasure in him.

Darby English Bible (DBY)

But the just shall live by faith; and, if he draw back, my soul does not take pleasure in him.

World English Bible (WEB)

But the righteous will live by faith. If he shrinks back, my soul has no pleasure in him.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and `the righteous by faith shall live,’ and `if he may draw back, My soul hath no pleasure in him,’

எபிரெயர் 10:38 in English

visuvaasaththinaalae Neethimaan Pilaippaan, Pinvaangippovaanaanaal Avanmael En Aaththumaa Piriyamaayiraathu Enkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 10