தமிழ்

Hebrews 10:26 in Tamil

எபிரெயர் 10:26
சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்தபின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய்ப் பாவஞ்செய்கிறவர்களாயிருந்தால், பாவங்களினிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொருபலி இனியிராமல்,

Hebrews 10:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins,

American Standard Version (ASV)

For if we sin wilfully after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more a sacrifice for sins,

Bible in Basic English (BBE)

For if we do evil on purpose after we have had the knowledge of what is true, there is no more offering for sins,

Darby English Bible (DBY)

For where we sin wilfully after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains any sacrifice for sins,

World English Bible (WEB)

For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remains no more a sacrifice for sins,

Young’s Literal Translation (YLT)

For we — willfully sinning after the receiving the full knowledge of the truth — no more for sins doth there remain a sacrifice,

எபிரெயர் 10:26 in English

saththiyaththai Ariyum Arivai Atainthapinpu Naam Manappoorvamaayp Paavanjaெykiravarkalaayirunthaal, Paavangalinimiththam Seluththaththakka Vaerorupali Iniyiraamal,


Read Full Chapter : Hebrews 10