தமிழ்

Hebrews 10:8 in Tamil

எபிரெயர் 10:8
நியாயப்பிரமாணத்தின்படி செலுத்தப்பட்டுவருகிற பலிகளைக்குறித்து மேற்சொல்லியபடி: பலியையும், காணிக்கையையும், சர்வாங்க தகனபலிகளையும், பாவநிவாரணபலிகளையும் நீர் விரும்பவில்லை, அவைகள் உமக்குப் பிரியமானதல்ல என்று சொன்னபின்பு:

Hebrews 10:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein; which are offered by the law;

American Standard Version (ASV)

Saying above, Sacrifices and offerings and whole burnt offerings and `sacrifices’ for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein (the which are offered according to the law),

Bible in Basic English (BBE)

After saying, You had no desire for offerings, for burned offerings or offerings for sin (which are made by the law) and you had no pleasure in them,

Darby English Bible (DBY)

Above, saying Sacrifices and offerings and burnt-offerings and sacrifices for sin thou willedst not, neither tookest pleasure in (which are offered according to the law);

World English Bible (WEB)

Previously saying, “Sacrifices and offerings and whole burnt offerings and sacrifices for sin you didn’t desire, neither had pleasure in them” (those which are offered according to the law),

Young’s Literal Translation (YLT)

saying above — `Sacrifice, and offering, and burnt-offerings, and concerning sin-offering Thou didst not will, nor delight in,’ — which according to the law are offered —

எபிரெயர் 10:8 in English

niyaayappiramaanaththinpati Seluththappattuvarukira Palikalaikkuriththu Maersolliyapati: Paliyaiyum, Kaannikkaiyaiyum, Sarvaanga Thakanapalikalaiyum, Paavanivaaranapalikalaiyum Neer Virumpavillai, Avaikal Umakkup Piriyamaanathalla Entu Sonnapinpu:


Read Full Chapter : Hebrews 10