தமிழ்

Hebrews 10:23 in Tamil

எபிரெயர் 10:23
அல்லாமலும், நம்முடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுகிறதில் அசைவில்லாமல் உறுதியாயிருக்கக்கடவோம்; வாக்குத்தத்தம்பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறாரே.

Hebrews 10:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)

American Standard Version (ASV)

let us hold fast the confession of our hope that it waver not; for he is faithful that promised:

Bible in Basic English (BBE)

Let us keep the witness of our hope strong and unshaking, for he is true who has given his word:

Darby English Bible (DBY)

Let us hold fast the confession of the hope unwavering, (for he [is] faithful who has promised;)

World English Bible (WEB)

let us hold fast the confession of our hope unyieldingly. For he who promised is faithful.

Young’s Literal Translation (YLT)

may we hold fast the unwavering profession of the hope, (for faithful `is’ He who did promise),

எபிரெயர் 10:23 in English

allaamalum, Nammutaiya Nampikkaiyai Arikkaiyidukirathil Asaivillaamal Uruthiyaayirukkakkadavom; Vaakkuththaththampannnninavar Unnmaiyullavaraayirukkiraarae.


Read Full Chapter : Hebrews 10