தமிழ்

Hebrews 3:14 in Tamil

எபிரெயர் 3:14
நாம் ஆரம்பத்திலே கொண்ட நம்பிக்கையை முடிவுபரியந்தம் உறுதியாய்ப்பற்றிக்கொண்டிருப்போமாகில், கிறிஸ்துவினிடத்தில் பங்குள்ளவர்களாயிருப்போம்.

Hebrews 3:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence stedfast unto the end;

American Standard Version (ASV)

for we are become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our confidence firm unto the end:

Bible in Basic English (BBE)

For if we keep the substance of the faith which we had at the start, even till the end, we have a part with Christ;

Darby English Bible (DBY)

For we are become companions of the Christ if indeed we hold the beginning of the assurance firm to the end;

World English Bible (WEB)

For we have become partakers of Christ, if we hold fast the beginning of our confidence firm to the end:

Young’s Literal Translation (YLT)

for partakers we have become of the Christ, if the beginning of the confidence unto the end we may hold fast,

எபிரெயர் 3:14 in English

naam Aarampaththilae Konnda Nampikkaiyai Mutivupariyantham Uruthiyaayppattikkonntiruppomaakil, Kiristhuvinidaththil Pangullavarkalaayiruppom.


Read Full Chapter : Hebrews 3