தமிழ்

Hebrews 3:3 in Tamil

எபிரெயர் 3:3
வீட்டை உண்டுபண்ணினவன் வீட்டைப்பார்க்கிலும் அதிக கனத்திற்குரியவனாயிருக்கிறான்; அதுபோல மோசேயைப்பார்க்கிலும் இவர் அதிக மகிமைக்குப் பாத்திராயிருக்கிறார்.

Hebrews 3:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honour than the house.

American Standard Version (ASV)

For he hath been counted worthy of more glory than Moses, by so much as he that built the house hath more honor than the house.

Bible in Basic English (BBE)

And it was right for this man to have more honour than Moses, even as the builder of a house has more honour than the house.

Darby English Bible (DBY)

For *he* has been counted worthy of greater glory than Moses, by how much he that has built it has more honour than the house.

World English Bible (WEB)

For he has been counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who built the house has more honor than the house.

Young’s Literal Translation (YLT)

for of more glory than Moses hath this one been counted worthy, inasmuch as more honour than the house hath he who doth build it,

எபிரெயர் 3:3 in English

veettaை Unndupannnninavan Veettaைppaarkkilum Athika Kanaththirkuriyavanaayirukkiraan; Athupola Moseyaippaarkkilum Ivar Athika Makimaikkup Paaththiraayirukkiraar.


Read Full Chapter : Hebrews 3