தமிழ்

1 John 1:3 in Tamil

1 யோவான் 1:3
நீங்களும் எங்களோடே ஐக்கியமுள்ளவர்களாகும்படி, நாங்கள் கண்டும் கேட்டும் இருக்கிறதை உங்களுக்கும் அறிவிக்கிறோம்; எங்களுடைய ஐக்கியம் பிதாவோடும் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவோடும் இருக்கிறது.

1 John 1:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.

American Standard Version (ASV)

that which we have seen and heard declare we unto you also, that ye also may have fellowship with us: yea, and our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ:

Bible in Basic English (BBE)

We give you word of all we have seen and everything which has come to our ears, so that you may be united with us; and we are united with the Father and with his Son Jesus Christ:

Darby English Bible (DBY)

that which we have seen and heard we report to you, that *ye* also may have fellowship with us; and our fellowship [is] indeed with the Father, and with his Son Jesus Christ.

World English Bible (WEB)

that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. Yes, and our fellowship is with the Father, and with his Son, Jesus Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

that which we have seen and heard declare we to you, that ye also may have fellowship with us, and our fellowship `is’ with the Father, and with His Son Jesus Christ;

1 யோவான் 1:3 in English

neengalum Engalotae Aikkiyamullavarkalaakumpati, Naangal Kanndum Kaettum Irukkirathai Ungalukkum Arivikkirom; Engalutaiya Aikkiyam Pithaavodum Avarutaiya Kumaaranaakiya Yesukiristhuvodum Irukkirathu.


Read Full Chapter : 1 John 1