தமிழ்

Philippians 2:1 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:1
ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும், அன்பினாலே யாதொரு தேறுதலும், ஆவியின் யாதொரு ஐக்கியமும், யாதொரு உருக்கமான பட்சமும் இரக்கங்களும் உண்டானால்,

Philippians 2:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies,

American Standard Version (ASV)

If there is therefore any exhortation in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any tender mercies and compassions,

Bible in Basic English (BBE)

If then there is any comfort in Christ, any help given by love, any uniting of hearts in the Spirit, any loving mercies and pity,

Darby English Bible (DBY)

If then [there be] any comfort in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of [the] Spirit, if any bowels and compassions,

World English Bible (WEB)

If there is therefore any exhortation in Christ, if any consolation of love, if any fellowship of the Spirit, if any tender mercies and compassion,

Young’s Literal Translation (YLT)

If, then, any exhortation `is’ in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of spirit, if any bowels and mercies,

பிலிப்பியர் 2:1 in English

aathalaal Kiristhuvukkul Yaathoru Aaruthalum, Anpinaalae Yaathoru Thaeruthalum, Aaviyin Yaathoru Aikkiyamum, Yaathoru Urukkamaana Patchamum Irakkangalum Unndaanaal,


Read Full Chapter : Philippians 2