தமிழ்

Philippians 2:8 in Tamil

பிலிப்பியர் 2:8
அவர் மனுஷரூபமாய்க் காணப்பட்டு, மரணபரியந்தம், அதாவது சிலுவையின் மரணபரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி, தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார்.

Philippians 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.

American Standard Version (ASV)

and being found in fashion as a man, he humbled himself, becoming obedient `even’ unto death, yea, the death of the cross.

Bible in Basic English (BBE)

And being seen in form as a man, he took the lowest place, and let himself be put to death, even the death of the cross.

Darby English Bible (DBY)

and having been found in figure as a man, humbled himself, becoming obedient even unto death, and [that the] death of [the] cross.

World English Bible (WEB)

And being found in human form, he humbled himself, becoming obedient to death, yes, the death of the cross.

Young’s Literal Translation (YLT)

and in fashion having been found as a man, he humbled himself, having become obedient unto death — death even of a cross,

பிலிப்பியர் 2:8 in English

avar Manusharoopamaayk Kaanappattu, Maranapariyantham, Athaavathu Siluvaiyin Maranapariyanthamum Geelppatinthavaraaki, Thammaiththaamae Thaalththinaar.


Read Full Chapter : Philippians 2