தமிழ்

Hebrews 5:5 in Tamil

எபிரெயர் 5:5
அந்தப்படியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியராகிறதற்குத் தம்மைத்தாமே உயர்த்தவில்லை; நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜெநிப்பித்தேன் என்று அவரோடே சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினார்.

Hebrews 5:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

So also Christ glorified not himself to be made an high priest; but he that said unto him, Thou art my Son, to day have I begotten thee.

American Standard Version (ASV)

So Christ also glorified not himself to be made a high priest, but he that spake unto him, Thou art my Son, This day have I begotten thee:

Bible in Basic English (BBE)

In the same way Christ did not take for himself the glory of being made a high priest, but was given it by him who said, You are my Son, this day I have given you being:

Darby English Bible (DBY)

Thus the Christ also has not glorified himself to be made a high priest; but he who had said to him, *Thou* art my Son, *I* have to-day begotten thee.

World English Bible (WEB)

So also Christ didn’t glorify himself to be made a high priest, but it was he who said to him, “You are my Son. Today I have become your father.”

Young’s Literal Translation (YLT)

so also the Christ did not glorify himself to become chief priest, but He who spake unto him: `My Son thou art, I to-day have begotten thee;’

எபிரெயர் 5:5 in English

anthappatiyae Kiristhuvum Pirathaana Aasaariyaraakiratharkuth Thammaiththaamae Uyarththavillai; Neer Ennutaiya Kumaaran, Intu Naan Ummai Jenippiththaen Entu Avarotae Sonnavarae Avarai Uyarththinaar.


Read Full Chapter : Hebrews 5