தமிழ்

Micah 5:2 in Tamil

மீகா 5:2
எப்பிராத்தா என்னப்பட்ட பெத்லகேமே, நீ யூதேயாவிலுள்ள ஆயிரங்களுக்குள்ளே சிறியதாயிருந்தும், இஸ்ரவேலை ஆளப்போகிறவர் உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு என்னிடத்தில் வருவார்; அவருடைய புறப்படுதல் அநாதி நாட்களாகிய பூர்வத்தினுடையது.

Micah 5:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

But thou, Bethlehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.

American Standard Version (ASV)

But thou, Beth-lehem Ephrathah, which art little to be among the thousands of Judah, out of thee shall one come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth are from of old, from everlasting.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause he will give them up till the time when she who is with child has given birth: then the rest of his brothers will come back to the children of Israel.

Darby English Bible (DBY)

(And thou, Bethlehem Ephratah, little to be among the thousands of Judah, out of thee shall he come forth unto me [who is] to be Ruler in Israel: whose goings forth are from of old, from the days of eternity.)

World English Bible (WEB)

But you, Bethlehem Ephrathah, Being small among the clans of Judah, Out of you one will come forth to me that is to be ruler in Israel; Whose goings forth are from of old, from everlasting.

Young’s Literal Translation (YLT)

And thou, Beth-Lehem Ephratah, Little to be among the chiefs of Judah! From thee to Me he cometh forth — to be ruler in Israel, And his comings forth `are’ of old, From the days of antiquity.

மீகா 5:2 in English

eppiraaththaa Ennappatta Pethlakaemae, Nee Yoothaeyaavilulla Aayirangalukkullae Siriyathaayirunthum, Isravaelai Aalappokiravar Unnidaththilirunthu Purappattu Ennidaththil Varuvaar; Avarutaiya Purappaduthal Anaathi Naatkalaakiya Poorvaththinutaiyathu.


Read Full Chapter : Micah 5