தமிழ்

Zechariah 9:9 in Tamil

சகரியா 9:9
சீயோன் குமாரத்தியே, மிகவும் களிகூரு; எருசலேம் குமாரத்தியே, கெம்பீரி; இதோ, உன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார்; அவர் நீதியுள்ளவரும் இரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மையுள்ளவரும், கழுதையின்மேலும் கழுதைக்குட்டியாகிய மறியின்மேலும் ஏறிவருகிறவருமாயிருக்கிறார்.

Zechariah 9:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy King cometh unto thee: he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.

American Standard Version (ASV)

Rejoice greatly, O daughter of Zion; shout, O daughter of Jerusalem: behold, thy king cometh unto thee; he is just, and having salvation; lowly, and riding upon an ass, even upon a colt the foal of an ass.

Bible in Basic English (BBE)

Be full of joy, O daughter of Zion; give a glad cry, O daughter of Jerusalem: see, your king comes to you: he is upright and has overcome; gentle and seated on an ass, on a young ass.

Darby English Bible (DBY)

Rejoice greatly, daughter of Zion; shout, daughter of Jerusalem! Behold, thy King cometh to thee: he is just, and having salvation; lowly and rIding upon an ass, even upon a colt the foal of an ass.

World English Bible (WEB)

Rejoice greatly, daughter of Zion! Shout, daughter of Jerusalem! Behold, your king comes to you! He is righteous, and having salvation; Lowly, and riding on a donkey, Even on a colt, the foal of a donkey.

Young’s Literal Translation (YLT)

Rejoice exceedingly, O daughter of Zion, Shout, O daughter of Jerusalem, Lo, thy King doth come to thee, Righteous — and saved is He, Afflicted — and riding on an ass, And on a colt — a son of she-asses.

சகரியா 9:9 in English

seeyon Kumaaraththiyae, Mikavum Kalikooru; Erusalaem Kumaaraththiyae, Kempeeri; Itho, Un Raajaa Unnidaththil Varukiraar; Avar Neethiyullavarum Iratchikkiravarum Thaalmaiyullavarum, Kaluthaiyinmaelum Kaluthaikkuttiyaakiya Mariyinmaelum Aerivarukiravarumaayirukkiraar.


Read Full Chapter : Zechariah 9