தமிழ்

Zechariah 9:10 in Tamil

சகரியா 9:10
எப்பிராயீமினின்று இரதங்களையும் எருசலேமினின்று குதிரைகளையும் அற்றுப்போகப்பண்ணுவேன், யுத்தவில்லும் இல்லாமற்போகும், அவர் ஜாதிகளுக்குச் சமாதானம் கூறுவார்; அவருடைய ஆளுகை ஒரு சமுத்திரந்தொடங்கி மறுசமுத்திரம்வரைக்கும், நதிதொடங்கிப் பூமியின் எல்லைகள்பரியந்தமும் செல்லும்.

Zechariah 9:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off: and he shall speak peace unto the heathen: and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth.

American Standard Version (ASV)

And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem; and the battle bow shall be cut off; and he shall speak peace unto the nations: and his dominion shall be from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.

Bible in Basic English (BBE)

And he will have the war-carriage cut off from Ephraim, and the horse from Jerusalem, and the bow of war will be cut off: and he will say words of peace to the nations: and his rule will be from sea to sea, and from the River to the ends of the earth.

Darby English Bible (DBY)

And I will cut off the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem; and the battle-bow shall be cut off. And he shall speak peace unto the nations; and his dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth.

World English Bible (WEB)

I will cut off the chariot from Ephraim, And the horse from Jerusalem; And the battle bow will be cut off; And he will speak peace to the nations: And his dominion will be from sea to sea, And from the River to the ends of the earth.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have cut off the chariot from Ephraim, And the horse from Jerusalem, Yea, cut off hath been the bow of battle, And he hath spoken peace to nations, And his rule `is’ from sea unto sea, And from the river unto the ends of earth.

சகரியா 9:10 in English

eppiraayeeminintu Irathangalaiyum Erusalaeminintu Kuthiraikalaiyum Attuppokappannnuvaen, Yuththavillum Illaamarpokum, Avar Jaathikalukkuch Samaathaanam Kooruvaar; Avarutaiya Aalukai Oru Samuththiranthodangi Marusamuththiramvaraikkum, Nathithodangip Poomiyin Ellaikalpariyanthamum Sellum.


Read Full Chapter : Zechariah 9