தமிழ்

Micah 5:10 in Tamil

மீகா 5:10
அந்நாளிலே நான் உன் குதிரைகளை உன் நடுவில் இராதபடிக்குச் சங்கரித்து, உன் இரதங்களை அழித்து,

Micah 5:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass in that day, saith the LORD, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots:

American Standard Version (ASV)

And it shall come to pass in that day, saith Jehovah, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and will destroy thy chariots:

Bible in Basic English (BBE)

I will have the towns of your land cut off and all your strong places pulled down:

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass in that day, saith Jehovah, that I will cut off thy horses out of the midst of thee, and I will destroy thy chariots.

World English Bible (WEB)

“It will happen in that day,” says Yahweh, “That I will cut off your horses out of the midst of you, And will destroy your chariots.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath come to pass in that day, An affirmation of Jehovah, I have cut off thy horses from thy midst, And I have destroyed thy chariots,

மீகா 5:10 in English

annaalilae Naan Un Kuthiraikalai Un Naduvil Iraathapatikkuch Sangariththu, Un Irathangalai Aliththu,


Read Full Chapter : Micah 5