தமிழ்

Hosea 14:3 in Tamil

ஓசியா 14:3
அசீரியா எங்களை இரட்சிப்பதில்லை; நாங்கள் குதிரைகளின்மேல் ஏறமாட்டோம்; எங்கள் கைகளின் கிரியையைப்பார்த்து: நீங்கள் எங்கள் தேவர்களென்று இனிச் சொல்லமாட்டோம்; திக்கற்றவன் உம்மிடத்தில் இரக்கம்பெறுகிறான் என்று சொல்லுங்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 14:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Asshur shall not save us; we will not ride upon horses: neither will we say any more to the work of our hands, Ye are our gods: for in thee the fatherless findeth mercy.

American Standard Version (ASV)

Assyria shall not save us; we will not ride upon horses; neither will we say any more to the work of our hands, `Ye are’ our gods; for in thee the fatherless findeth mercy.

Bible in Basic English (BBE)

Take with you words, and come back to the Lord; say to him, Let there be forgiveness for all wrongdoing, so that we may take what is good, and give in payment the fruit of our lips.

Darby English Bible (DBY)

Assyria shall not save us; we will not ride upon horses: neither will we say any more to the work of our hands, [Thou art] our God; because in thee the fatherless findeth mercy.

World English Bible (WEB)

Assyria can’t save us. We won’t ride on horses; Neither will we say any more to the work of our hands, ‘Our gods!’ For in you the fatherless finds mercy.”

Young’s Literal Translation (YLT)

Asshur doth not save us, on a horse we ride not, Nor do we say any more, Our God, to the work of our hands, For in Thee find mercy doth the fatherless.’

ஓசியா 14:3 in English

aseeriyaa Engalai Iratchippathillai; Naangal Kuthiraikalinmael Aeramaattaோm; Engal Kaikalin Kiriyaiyaippaarththu: Neengal Engal Thaevarkalentu Inich Sollamaattaோm; Thikkattavan Ummidaththil Irakkamperukiraan Entu Sollungal.


Read Full Chapter : Hosea 14