தமிழ்

Hosea 5:13 in Tamil

ஓசியா 5:13
எப்பிராயீம் தன் வியாதியையும், யூதா தன் காயத்தையும் கண்டபோது, எப்பிராயீம் அசீரியனண்டைக்குப்போய் யாரேப் ராஜாவினிடத்தில் ஆளனுப்பினான்; ஆனாலும் உங்களைக் குணமாக்கவும் உங்களில் இருக்கிற காயத்தை ஆற்றவும் அவனால் கூடாமற்போயிற்று.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 5:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

When Ephraim saw his sickness, and Judah saw his wound, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb: yet could he not heal you, nor cure you of your wound.

American Standard Version (ASV)

When Ephraim saw his sickness, and Judah `saw’ his wound, then went Ephraim to Assyria, and sent to king Jareb: but he is not able to heal you, neither will he cure you of your wound.

Bible in Basic English (BBE)

When Ephraim saw his disease and Judah his wound, then Ephraim went to Assyria and sent to the great king; but he is not able to make you well or give you help for your wound.

Darby English Bible (DBY)

When Ephraim saw his sickness, and Judah his sore, then went Ephraim to the Assyrian, and sent to king Jareb; but he was unable to heal you, nor hath he removed your sore.

World English Bible (WEB)

When Ephraim saw his sickness, And Judah his wound, Then Ephraim went to Assyria, And sent to king Jareb: But he is not able to heal you, Neither will he cure you of your wound.

Young’s Literal Translation (YLT)

And see doth Ephraim his sickness, and Judah his wound, And Ephraim goeth unto Asshur, And sendeth unto a warlike king, And he is not able to give healing to you, Nor doth he remove from you a scar.

ஓசியா 5:13 in English

eppiraayeem Than Viyaathiyaiyum, Yoothaa Than Kaayaththaiyum Kanndapothu, Eppiraayeem Aseeriyananntaikkuppoy Yaaraep Raajaavinidaththil Aalanuppinaan; Aanaalum Ungalaik Kunamaakkavum Ungalil Irukkira Kaayaththai Aattavum Avanaal Koodaamarpoyittu.


Read Full Chapter : Hosea 5