தமிழ்

Hosea 8:9 in Tamil

ஓசியா 8:9
அவர்கள் தனித்துத் திரிகிற காட்டுக்கழுதையைப்போல் அசீரியரண்டைக்குப்போனார்கள்; எப்பிராயீமர் நேசரைக் கூலிக்குப் பொருத்திக்கொண்டார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 8:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they are gone up to Assyria, a wild ass alone by himself: Ephraim hath hired lovers.

American Standard Version (ASV)

For they are gone up to Assyria, `like’ a wild ass alone by himself: Ephraim hath hired lovers.

Bible in Basic English (BBE)

For they have gone up to Assyria like an ass going by himself; Ephraim has given money to get lovers.

Darby English Bible (DBY)

For they are gone up [to] Assyria [as] a wild ass alone by himself: Ephraim hath hired lovers.

World English Bible (WEB)

For they have gone up to Assyria, Like a wild donkey wandering alone. Ephraim has hired lovers for himself.

Young’s Literal Translation (YLT)

For they — they have gone up `to’ Asshur, A wild ass alone by himself `is’ Ephraim, They have hired lovers!

ஓசியா 8:9 in English

avarkal Thaniththuth Thirikira Kaattukkaluthaiyaippol Aseeriyaranntaikkupponaarkal; Eppiraayeemar Naesaraik Koolikkup Poruththikkonndaarkal.


Read Full Chapter : Hosea 8