தமிழ்

2 Kings 15:19 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 15:19
அசீரியாவின் ராஜாவாகிய பூல், தேசத்திற்கு விரோதமாய் வந்தான்; அப்பொழுது மெனாகேம் பூலின் உதவியினால் ராஜ்யபாரத்தை தன் கையில் பலப்படுத்தும்பொருட்டு, அவனுக்கு ஆயிரம் தாலந்து வெள்ளி கொடுத்தான்.

2 Kings 15:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Pul the king of Assyria came against the land: and Menahem gave Pul a thousand talents of silver, that his hand might be with him to confirm the kingdom in his hand.

American Standard Version (ASV)

There came against the land Pul the king of Assyria; and Menahem gave Pul a thousand talents of silver, that his hand might be with him to confirm the kingdom in his hand.

Bible in Basic English (BBE)

In his day, Pul, the king of Assyria, came up against the land; and Menahem gave Pul a thousand talents of silver so that he might let him keep the kingdom.

Darby English Bible (DBY)

Pul the king of Assyria came against the land; and Menahem gave Pul a thousand talents of silver, that his hand might be with him to establish the kingdom in his hand.

Webster’s Bible (WBT)

And Pul the king of Assyria came against the land: and Menahem gave Pul a thousand talents of silver, that his hand might be with him to confirm the kingdom in his hand.

World English Bible (WEB)

There came against the land Pul the king of Assyria; and Menahem gave Pul one thousand talents of silver, that his hand might be with him to confirm the kingdom in his hand.

Young’s Literal Translation (YLT)

Pul king of Asshur hath come against the land, and Menahem giveth to Pul a thousand talents of silver, for his hand being with him to strengthen the kingdom in his hand.

2 இராஜாக்கள் 15:19 in English

aseeriyaavin Raajaavaakiya Pool, Thaesaththirku Virothamaay Vanthaan; Appoluthu Menaakaem Poolin Uthaviyinaal Raajyapaaraththai Than Kaiyil Palappaduththumporuttu, Avanukku Aayiram Thaalanthu Velli Koduththaan.


Read Full Chapter : 2 Kings 15