தமிழ்

Hosea 10:6 in Tamil

ஓசியா 10:6
அதுவும் அசீரியாவிலே யாரேப் ராஜாவுக்குக் காணிக்கையாகக் கொண்டுபோகப்படும்; எப்பிராயீம் இலச்சையடைவான்; இஸ்ரவேல் தன் ஆலோசனையினாலே வெட்கப்படுவான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Hosea 10:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

It shall be also carried unto Assyria for a present to king Jareb: Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.

American Standard Version (ASV)

It also shall be carried unto Assyria for a present to king Jareb: Ephraim shall receive shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.

Bible in Basic English (BBE)

And they will take it to Assyria and give it to the great king; shame will come on Ephraim, and Israel will be shamed because of its image.

Darby English Bible (DBY)

Yea, it shall be carried unto Assyria [as] a present for king Jareb: Ephraim shall be seized with shame, and Israel shall be ashamed of his own counsel.

World English Bible (WEB)

It also will be carried to Assyria for a present to a great king. Ephraim will receive shame, And Israel will be ashamed of his own counsel.

Young’s Literal Translation (YLT)

Also it to Asshur is carried, a present to a warlike king, Shame doth Ephraim receive, And ashamed is Israel of its own counsel.

ஓசியா 10:6 in English

athuvum Aseeriyaavilae Yaaraep Raajaavukkuk Kaannikkaiyaakak Konndupokappadum; Eppiraayeem Ilachchaைyataivaan; Isravael Than Aalosanaiyinaalae Vetkappaduvaan.


Read Full Chapter : Hosea 10