தமிழ்

2 Kings 17:3 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 17:3
அவனுக்கு விரோதமாக அசீரியாவின் ராஜாவாகிய சல்மனாசார் வந்தான்; அப்பொழுது ஓசெயா அவனைச் சேவிக்கிறவனாகி, அவனுக்குப் பகுதிகட்டினான்.

2 Kings 17:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Against him came up Shalmaneser king of Assyria; and Hoshea became his servant, and gave him presents.

American Standard Version (ASV)

Against him came up Shalmaneser king of Assyria; and Hoshea became his servant, and brought him tribute.

Bible in Basic English (BBE)

Against him came up Shalmaneser, king of Assyria, and Hoshea became his servant and sent him offerings.

Darby English Bible (DBY)

Against him came up Shalmaneser king of Assyria, and Hoshea became his servant, and tendered him presents.

Webster’s Bible (WBT)

Against him came up Shalmaneser king of Assyria; and Hoshea became his servant, and gave him presents.

World English Bible (WEB)

Against him came up Shalmaneser king of Assyria; and Hoshea became his servant, and brought him tribute.

Young’s Literal Translation (YLT)

against him came up Shalmaneser king of Asshur, and Hoshea is to him a servant, and doth render to him a present.

2 இராஜாக்கள் 17:3 in English

avanukku Virothamaaka Aseeriyaavin Raajaavaakiya Salmanaasaar Vanthaan; Appoluthu Oseyaa Avanaich Sevikkiravanaaki, Avanukkup Pakuthikattinaan.


Read Full Chapter : 2 Kings 17