தமிழ்

2 Kings 16:7 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 16:7
ஆகாஸ் அசீரியாவின் ராஜாவாகிய திகிலாத்பிலேசரிடத்திற்கு ஸ்தானாபதிகளை அனுப்பி: நான் உம்முடைய அடியானும் உம்முடைய குமாரனுமாயிருக்கிறேன்; நீர் வந்து, எனக்கு விரோதமாயெழும்பின சீரியா ராஜாவின் கைக்கும், இஸ்ரவேல் ராஜாவின் கைக்கும் என்னை நீங்கலாக்கிவிடும் என்று சொல்லச்சொல்லி;

2 Kings 16:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

So Ahaz sent messengers to Tiglathpileser king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, which rise up against me.

American Standard Version (ASV)

So Ahaz sent messengers to Tiglath-pileser king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, who rise up against me.

Bible in Basic English (BBE)

So Ahaz sent representatives to Tiglath-pileser, king of Assyria, saying, I am your servant and your son; come to my help against the kings of Aram and Israel who have taken up arms against me.

Darby English Bible (DBY)

And Ahaz sent messengers to Tiglath-Pileser king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, who have risen up against me.

Webster’s Bible (WBT)

So Ahaz sent messengers to Tiglath-pileser king of Assyria, saying, I am thy servant and thy son: come up, and save me from the hand of the king of Syria, and from the hand of the king of Israel, who rise up against me.

World English Bible (WEB)

So Ahaz sent messengers to Tiglath Pileser king of Assyria, saying, I am your servant and your son: come up, and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the hand of the king of Israel, who rise up against me.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Ahaz sendeth messengers unto Tiglath-Pileser king of Asshur, saying, `Thy servant and thy son `am’ I; come up and save me out of the hand of the king of Aram, and out of the hand of the king of Israel, who are rising up against me.’

2 இராஜாக்கள் 16:7 in English

aakaas Aseeriyaavin Raajaavaakiya Thikilaathpilaesaridaththirku Sthaanaapathikalai Anuppi: Naan Ummutaiya Atiyaanum Ummutaiya Kumaaranumaayirukkiraen; Neer Vanthu, Enakku Virothamaayelumpina Seeriyaa Raajaavin Kaikkum, Isravael Raajaavin Kaikkum Ennai Neengalaakkividum Entu Sollachchaொlli;


Read Full Chapter : 2 Kings 16