தமிழ்

2 Kings 19:36 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:36
அப்பொழுது அசீரியா ராஜாவாகிய சனகெரிப் பிரயாணப்பட்டு, திரும்பிப் போய் நினிவேயில் இருந்துவிட்டான்.

2 Kings 19:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.

American Standard Version (ASV)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.

Bible in Basic English (BBE)

So Sennacherib, king of Assyria, went back to his place at Nineveh.

Darby English Bible (DBY)

And Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and abode at Nineveh.

Webster’s Bible (WBT)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and dwelt at Nineveh.

World English Bible (WEB)

So Sennacherib king of Assyria departed, and went and returned, and lived at Nineveh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Sennacherib king of Asshur journeyeth, and goeth, and turneth back, and dwelleth in Nineveh;

2 இராஜாக்கள் 19:36 in English

appoluthu Aseeriyaa Raajaavaakiya Sanakerip Pirayaanappattu, Thirumpip Poy Ninivaeyil Irunthuvittan.


Read Full Chapter : 2 Kings 19