தமிழ்

2 Kings 19:35 in Tamil

2 இராஜாக்கள் 19:35
அன்று இராத்திரியில் சம்பவித்தது என்னவென்றால்: கர்த்தருடைய தூதன் புறப்பட்டு, அசீரியரின் பாளயத்தில் லட்சத்தெண்பத்தையாயிரம்பேரைச் சங்கரித்தான்; அதிகாலமே எழுந்திருக்கும் போது, இதோ, அவர்கள் எல்லாரும் செத்த பிரேதங்களாய்க் கிடந்தார்கள்.

2 Kings 19:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass that night, that the angel of the LORD went out, and smote in the camp of the Assyrians an hundred fourscore and five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass that night, that the angel of Jehovah went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred fourscore and five thousand: and when men arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

Bible in Basic English (BBE)

And that night the angel of the Lord went out and put to death in the army of the Assyrians a hundred and eighty-five thousand men; and when the people got up early in the morning, there was nothing to be seen but dead bodies.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass that night, that an angel of Jehovah went forth, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and eighty-five thousand. And when they arose early in the morning, behold, they were all dead bodies.

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass that night, that the angel of the LORD went out, and smote in the camp of the Assyrians a hundred and eighty five thousand: and when they arose early in the morning, behold, they were all dead corpses.

World English Bible (WEB)

It happened that night, that the angel of Yahweh went forth, and struck in the camp of the Assyrians one hundred eighty-five thousand: and when men arose early in the morning, behold, these were all dead bodies.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, in that night, that a messenger of Jehovah goeth out, and smiteth in the camp of Asshur a hundred eighty and five thousand, and they rise early in the morning, and lo, all of them `are’ dead corpses.

2 இராஜாக்கள் 19:35 in English

antu Iraaththiriyil Sampaviththathu Ennavental: Karththarutaiya Thoothan Purappattu, Aseeriyarin Paalayaththil Latchaththennpaththaiyaayirampaeraich Sangariththaan; Athikaalamae Elunthirukkum Pothu, Itho, Avarkal Ellaarum Seththa Piraethangalaayk Kidanthaarkal.


Read Full Chapter : 2 Kings 19