தமிழ்

Acts 12:23 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 12:23
அவன் தேவனுக்கு மகிமையைச் செலுத்தாதபடியினால் உடனே கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான்; அவன் புழுப்புழுத்து இறந்தான்.

Acts 12:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory: and he was eaten of worms, and gave up the ghost.

American Standard Version (ASV)

And immediately an angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory: and he was eaten of worms, and gave up the ghost.

Bible in Basic English (BBE)

And straight away the angel of the Lord sent a disease on him, because he did not give the glory to God: and his flesh was wasted away by worms, and so he came to his end.

Darby English Bible (DBY)

And immediately an angel of [the] Lord smote him, because he did not give the glory to God, and he expired, eaten of worms.

World English Bible (WEB)

Immediately an angel of the Lord struck him, because he didn’t give God the glory, and he was eaten by worms and died.

Young’s Literal Translation (YLT)

and presently there smote him a messenger of the Lord, because he did not give the glory to God, and having been eaten of worms, he expired.

அப்போஸ்தலர் 12:23 in English

avan Thaevanukku Makimaiyaich Seluththaathapatiyinaal Udanae Karththarutaiya Thoothan Avanai Atiththaan; Avan Puluppuluththu Iranthaan.


Read Full Chapter : Acts 12