தமிழ்

Psalm 115:1 in Tamil

சங்கீதம் 115:1
எங்களுக்கு அல்ல, கர்த்தாவே எங்களுக்கு அல்ல, உமது கிருபையினிமித்தமும், உமது சத்தியத்தினிமித்தமும் உம்முடைய நாமத்திற்கே மகிமை வரப்பண்ணும்.

Psalm 115:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not unto us, O LORD, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy, and for thy truth’s sake.

American Standard Version (ASV)

Not unto us, O Jehovah, not unto us, But unto thy name give glory, For thy lovingkindness, and for thy truth’s sake.

Bible in Basic English (BBE)

Not to us, O Lord, not to us, but to your name let glory be given, because of your mercy and your unchanging faith.

Darby English Bible (DBY)

Not unto us, O Jehovah, not unto us, but unto thy name give glory, for thy loving-kindness and for thy truth’s sake.

World English Bible (WEB)

Not to us, Yahweh, not to us, But to your name give glory, For your loving kindness, and for your truth’s sake.

Young’s Literal Translation (YLT)

Not to us, O Jehovah, not to us, But to Thy name give honour, For Thy kindness, for Thy truth.

சங்கீதம் 115:1 in English

engalukku Alla, Karththaavae Engalukku Alla, Umathu Kirupaiyinimiththamum, Umathu Saththiyaththinimiththamum Ummutaiya Naamaththirkae Makimai Varappannnum.


Read Full Chapter : Psalm 115