தமிழ்

Ezekiel 36:22 in Tamil

எசேக்கியேல் 36:22
ஆதலால், நீ இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை நோக்கி: கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, உங்கள்நிமித்தமல்ல நீங்கள் வந்து சேர்ந்ந புறஜாதிகளிடத்தில் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கின என் பரிசுத்த நாமத்தினிமித்தமே நான் இப்படிச் செய்கிறேன்.

Ezekiel 36:22 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore say unto the house of Israel, thus saith the Lord GOD; I do not this for your sakes, O house of Israel, but for mine holy name’s sake, which ye have profaned among the heathen, whither ye went.

American Standard Version (ASV)

Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord Jehovah: I do not `this’ for your sake, O house of Israel, but for my holy name, which ye have profaned among the nations, whither ye went.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause say to the children of Israel, This is what the Lord has said: I am doing this, not because of you, O children of Israel, but because of my holy name, which you have made unclean among the nations wherever you went.

Darby English Bible (DBY)

Therefore say unto the house of Israel, Thus saith the Lord Jehovah: I do not this for your sakes, O house of Israel, but for my holy name, which ye have profaned among the nations whither ye went.

World English Bible (WEB)

Therefore tell the house of Israel, Thus says the Lord Yahweh: I don’t do [this] for your sake, house of Israel, but for my holy name, which you have profaned among the nations, where you went.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore, say to the house of Israel, Thus said the Lord Jehovah: Not for your sake am I working, O house of Israel, But — for My holy name, That ye have polluted among nations whither ye have gone in.

எசேக்கியேல் 36:22 in English

aathalaal, Nee Isravael Vamsaththaarai Nnokki: Karththaraakiya Aanndavar Uraikkirathu Ennavental, Isravael Vamsaththaarae, Ungalnimiththamalla Neengal Vanthu Sernna Purajaathikalidaththil Parisuththakkulaichchalaakkina En Parisuththa Naamaththinimiththamae Naan Ippatich Seykiraen.


Read Full Chapter : Ezekiel 36