தமிழ்

Psalm 79:9 in Tamil

சங்கீதம் 79:9
எங்களை இரட்சிக்கும் தேவனே, நீர் உமது நாமத்தின் மகிமையினிமித்தம் எங்களுக்கு உதவிசெய்து உமது நாமத்தினிமித்தம் எங்களை விடுவித்து, எங்கள் பாவங்களை நிவிர்த்தியாக்கும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 79:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy name’s sake.

American Standard Version (ASV)

Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name; And deliver us, and forgive our sins, for thy name’s sake.

Bible in Basic English (BBE)

Give us help, O God of our salvation, for the glory of your name; take us out of danger and give us forgiveness for our sins, because of your name.

Darby English Bible (DBY)

Help us, O God of our salvation, because of the glory of thy name; and deliver us, and forgive our sins, for thy name’s sake.

Webster’s Bible (WBT)

Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name: and deliver us, and purge away our sins, for thy name’s sake.

World English Bible (WEB)

Help us, God of our salvation, for the glory of your name. Deliver us, and forgive our sins, for your name’s sake.

Young’s Literal Translation (YLT)

Help us, O God of our salvation, Because of the honour of Thy name, And deliver us, and cover over our sins, For Thy name’s sake.

சங்கீதம் 79:9 in English

engalai Iratchikkum Thaevanae, Neer Umathu Naamaththin Makimaiyinimiththam Engalukku Uthaviseythu Umathu Naamaththinimiththam Engalai Viduviththu, Engal Paavangalai Nivirththiyaakkum.


Read Full Chapter : Psalm 79