தமிழ்

Psalm 79:10 in Tamil

சங்கீதம் 79:10
அவர்களுடைய தேவன் எங்கே என்று புறஜாதிகள் சொல்வானேன்? உமது ஊழியக்காரருடைய சிந்துண்ட இரத்தத்தின் பழிவாங்குதல் ஜாதிகளுக்குள்ளே எங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக விளங்கும்படி செய்யும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 79:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by the revenging of the blood of thy servants which is shed.

American Standard Version (ASV)

Wherefore should the nations say, Where is their God? Let the avenging of the blood of thy servants which is shed Be known among the nations in our sight.

Bible in Basic English (BBE)

Why may the nations say, Where is their God? Let payment for the blood of your servants be made openly among the nations before our eyes.

Darby English Bible (DBY)

Wherefore should the nations say, Where is their God? Let the avenging of the blood of thy servants that is shed be known among the nations in our sight.

Webster’s Bible (WBT)

Why should the heathen say, Where is their God? let him be known among the heathen in our sight by avenging the blood of thy servants which is shed.

World English Bible (WEB)

Why should the nations say, “Where is their God?” Let it be known among the nations, before our eyes, That vengeance for your servants’ blood is being poured out.

Young’s Literal Translation (YLT)

Why do the nations say, `Where `is’ their God?’ Let be known among the nations before our eyes, The vengeance of the blood of Thy servants that is shed.

சங்கீதம் 79:10 in English

avarkalutaiya Thaevan Engae Entu Purajaathikal Solvaanaen? Umathu Ooliyakkaararutaiya Sinthunnda Iraththaththin Palivaanguthal Jaathikalukkullae Engal Kannkalukku Munpaaka Vilangumpati Seyyum.


Read Full Chapter : Psalm 79