தமிழ்

Psalm 79:8 in Tamil

சங்கீதம் 79:8
பூர்வகாலத்து அக்கிரமங்களை எங்களுக்கு விரோதமாக நினையாதேயும்; உம்முடைய இரக்கங்கள் சீக்கிரமாய் எங்களுக்கு நேரிடுவதாக; நாங்கள் மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டுப்போனோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 79:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily prevent us: for we are brought very low.

American Standard Version (ASV)

Remember not against us the iniquities of our forefathers: Let thy tender mercies speedily meet us; For we are brought very low.

Bible in Basic English (BBE)

Do not keep in mind against us the sins of our fathers; let your mercy come to us quickly, for we have been made very low.

Darby English Bible (DBY)

Remember not against us the iniquities of [our] forefathers; let thy tender mercies speedily come to meet us: for we are brought very low.

Webster’s Bible (WBT)

O remember not against us former iniquities: let thy tender mercies speedily succor us: for we are brought very low.

World English Bible (WEB)

Don’t hold the iniquities of our forefathers against us. Let your tender mercies speedily meet us, For we are in desperate need.

Young’s Literal Translation (YLT)

Remember not for us the iniquities of forefathers, Haste, let Thy mercies go before us, For we have been very weak.

சங்கீதம் 79:8 in English

poorvakaalaththu Akkiramangalai Engalukku Virothamaaka Ninaiyaathaeyum; Ummutaiya Irakkangal Seekkiramaay Engalukku Naeriduvathaaka; Naangal Mikavum Thaalththappattupponom.


Read Full Chapter : Psalm 79