தமிழ்

Revelation 4:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:10
இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிறவரைத் தொழுதுகொண்டு, தங்கள் கிரீடங்களைச் சிங்காசனத்திற்குமுன்பாக வைத்து:

Revelation 4:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

The four and twenty elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth for ever and ever, and cast their crowns before the throne, saying,

American Standard Version (ASV)

the four and twenty elders shall fall down before him that sitteth on the throne, and shall worship him that liveth for ever and ever, and shall cast their crowns before the throne, saying,

Bible in Basic English (BBE)

The four and twenty rulers go down on their faces before him who is seated on the high seat, and give worship to him who is living for ever and ever, and take off their crowns before the high seat, saying,

Darby English Bible (DBY)

the twenty-four elders shall fall before him that sits upon the throne, and do homage to him that lives to the ages of ages; and shall cast their crowns before the throne, saying,

World English Bible (WEB)

the twenty-four elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the throne, saying,

Young’s Literal Translation (YLT)

fall down do the twenty and four elders before Him who is sitting upon the throne, and bow before Him who is living to the ages of the ages, and they cast their crowns before the throne, saying,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:10 in English

irupaththunaanku Moopparkalum Singaasanaththinmael Veettirukkiravarukku Munpaaka Vanakkamaay Vilunthu, Sathaakaalangalilum Uyirotirukkiravaraith Tholuthukonndu, Thangal Kireedangalaich Singaasanaththirkumunpaaka Vaiththu:


Read Full Chapter : Revelation 4