தமிழ்

Revelation 5:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:8
அந்தப் புஸ்தகத்தை அவர் வாங்கினபோது, அந்த நான்கு ஜீவன்களும், இருபத்துநான்கு மூப்பர்களும் தங்கள் தங்கள் சுரமண்டலங்களையும், பரிசுத்தவான்களுடைய ஜெபங்களாகிய தூபவர்க்கத்தால் நிறைந்த பொற்கலசங்களையும் பிடித்துக்கொண்டு, ஆட்டுக்குட்டியானவருக்குமுன்பாக வணக்கமாய் விழுந்து:

Revelation 5:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.

American Standard Version (ASV)

And when he had taken the book, the four living creatures and the four and twenty elders fell down before the Lamb, having each one a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.

Bible in Basic English (BBE)

And when he had taken the book, the four beasts and the four and twenty rulers went down on their faces before the Lamb, having every one an instrument of music, and gold vessels full of perfumes, which are the prayers of the saints.

Darby English Bible (DBY)

And when it took the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell before the Lamb, having each a harp and golden bowls full of incenses, which are the prayers of the saints.

World English Bible (WEB)

Now when he had taken the book, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.

Young’s Literal Translation (YLT)

And when he took the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell before the Lamb, having each one harps and golden vials full of perfumes, which are the prayers of the saints,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:8 in English

anthap Pusthakaththai Avar Vaanginapothu, Antha Naanku Jeevankalum, Irupaththunaanku Moopparkalum Thangal Thangal Suramanndalangalaiyum, Parisuththavaankalutaiya Jepangalaakiya Thoopavarkkaththaal Niraintha Porkalasangalaiyum Pitiththukkonndu, Aattukkuttiyaanavarukkumunpaaka Vanakkamaay Vilunthu:


Read Full Chapter : Revelation 5