தமிழ்

Revelation 15:7 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:7
அப்பொழுது அந்த நான்கு ஜீவன்களில் ஒன்று, சதாகாலங்களிலும் உயிரோடிருக்கிற தேவனுடைய கோபாக்கினையால் நிறைந்த பொற்கலசங்கள் ஏழையும் அந்த ஏழு தூதர்களுக்குங் கொடுத்தது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 15:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

American Standard Version (ASV)

And one of the four living creatures gave unto the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who liveth for ever and ever.

Bible in Basic English (BBE)

And one of the four beasts gave to the seven angels seven gold vessels full of the wrath of God, who is living for ever and ever.

Darby English Bible (DBY)

And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls, full of the fury of God, who lives to the ages of ages.

World English Bible (WEB)

One of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God, who lives forever and ever.

Young’s Literal Translation (YLT)

and one of the four living creatures did give to the seven messengers seven golden vials, full of the wrath of God, who is living to the ages of the ages;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:7 in English

appoluthu Antha Naanku Jeevankalil Ontu, Sathaakaalangalilum Uyirotirukkira Thaevanutaiya Kopaakkinaiyaal Niraintha Porkalasangal Aelaiyum Antha Aelu Thootharkalukkung Koduththathu.


Read Full Chapter : Revelation 15