தமிழ்

Revelation 15:1 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:1
பின்பு, வானத்திலே பெரிதும் ஆச்சரியமுமான வேறொரு அடையாளமாகிய கடைசியான ஏழு வாதைகளையுடைய ஏழு தூதரைக் கண்டேன், அவைகளால் தேவனுடைய கோபம் முடிகிறது.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Revelation 15:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having the seven last plagues; for in them is filled up the wrath of God.

American Standard Version (ASV)

And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels having seven plagues, `which are’ the last, for in them is finished the wrath of God.

Bible in Basic English (BBE)

And I saw another sign in heaven, great and strange; seven angels having the seven last punishments, for in them the wrath of God is complete.

Darby English Bible (DBY)

And I saw another sign in the heaven, great and wonderful: seven angels having seven plagues, the last; for in them the fury of God is completed.

World English Bible (WEB)

I saw another great and marvelous sign in the sky: seven angels having the seven last plagues, for in them God’s wrath is finished.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I saw another sign in the heaven, great and wonderful, seven messengers having the seven last plagues, because in these was completed the wrath of God,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 15:1 in English

pinpu, Vaanaththilae Perithum Aachchariyamumaana Vaeroru Ataiyaalamaakiya Kataisiyaana Aelu Vaathaikalaiyutaiya Aelu Thootharaik Kanntaen, Avaikalaal Thaevanutaiya Kopam Mutikirathu.


Read Full Chapter : Revelation 15