தமிழ்

Revelation 14:10 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:10
அவன் தேவனுடைய கோபாக்கினையாகிய பாத்திரத்திலே கலப்பில்லாமல் வார்க்கப்பட்ட அவருடைய உக்கிரமாகிய மதுவைக் குடித்து, பரிசுத்த தூதர்களுக்குமுன்பாகவும், ஆட்டுக்குட்டியானவருக்குமுன்பாகவும் அக்கினியினாலும் கந்தகத்தினாலும் வாதிக்கப்படுவான்.

Revelation 14:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

The same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:

American Standard Version (ASV)

he also shall drink of the wine of the wrath of God, which is prepared unmixed in the cup of his anger; and he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb:

Bible in Basic English (BBE)

To him will be given of the wine of God’s wrath which is ready unmixed in the cup of his wrath and he will have cruel pain, burning with fire before the holy angels and before the Lamb:

Darby English Bible (DBY)

he also shall drink of the wine of the fury of God prepared unmixed in the cup of his wrath, and he shall be tormented in fire and brimstone before the holy angels and before the Lamb.

World English Bible (WEB)

he also will drink of the wine of the wrath of God, which is prepared unmixed in the cup of his anger. He will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels, and in the presence of the Lamb.

Young’s Literal Translation (YLT)

he also shall drink of the wine of the wrath of God, that hath been mingled unmixed in the cup of His anger, and he shall be tormented in fire and brimstone before the holy messengers, and before the Lamb,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:10 in English

avan Thaevanutaiya Kopaakkinaiyaakiya Paaththiraththilae Kalappillaamal Vaarkkappatta Avarutaiya Ukkiramaakiya Mathuvaik Kutiththu, Parisuththa Thootharkalukkumunpaakavum, Aattukkuttiyaanavarukkumunpaakavum Akkiniyinaalum Kanthakaththinaalum Vaathikkappaduvaan.


Read Full Chapter : Revelation 14