தமிழ்

Matthew 26:39 in Tamil

மத்தேயு 26:39
சற்று அப்புறம்போய், முகங்குப்புற விழுந்து: என் பிதாவே, இந்தப்பாத்திரம் என்னைவிட்டு நீங்கக்கூடுமானால் நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படியே ஆகக்கடவது என்று ஜெபம்பண்ணினார்.

Matthew 26:39 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he went a little farther, and fell on his face, and prayed, saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me: nevertheless not as I will, but as thou wilt.

American Standard Version (ASV)

And he went forward a little, and fell on his face, and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass away from me: nevertheless, not as I will, but as thou wilt.

Bible in Basic English (BBE)

And he went forward a little, and falling down on his face in prayer, he said, O my Father, if it is possible, let this cup go from me; but let not my pleasure, but yours be done.

Darby English Bible (DBY)

And going forward a little he fell upon his face, praying and saying, My Father, if it be possible let this cup pass from me; but not as *I* will, but as *thou* [wilt].

World English Bible (WEB)

He went forward a little, fell on his face, and prayed, saying, “My Father, if it is possible, let this cup pass away from me; nevertheless, not what I desire, but what you desire.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And having gone forward a little, he fell on his face, praying, and saying, `My Father, if it be possible, let this cup pass from me; nevertheless, not as I will, but as Thou.’

மத்தேயு 26:39 in English

sattu Appurampoy, Mukanguppura Vilunthu: En Pithaavae, Inthappaaththiram Ennaivittu Neengakkoodumaanaal Neengumpatiseyyum; Aakilum En Siththaththinpatiyalla, Ummutaiya Siththaththinpatiyae Aakakkadavathu Entu Jepampannnninaar.


Read Full Chapter : Matthew 26