தமிழ்

John 14:31 in Tamil

யோவான் 14:31
நான் பிதாவில் அன்பாயிருக்கிறேனென்றும், பிதா எனக்கு, கட்டளையிட்டபடியே செய்கிறேன் என்றும், உலகம் அறியும்படிக்கு இப்படி நடக்கும். எழுந்திருங்கள், இவ்விடம்விட்டுப் போவோம் வாருங்கள் என்றார்.

John 14:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

American Standard Version (ASV)

but that the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

Bible in Basic English (BBE)

But he comes so that the world may see that I have love for the Father, and that I am doing as I am ordered by the Father. Get up, and let us go.

Darby English Bible (DBY)

but that the world may know that I love the Father, and as the Father has commanded me, thus I do. Rise up, let us go hence.

World English Bible (WEB)

But that the world may know that I love the Father, and as the Father commanded me, even so I do. Arise, let us go from here.

Young’s Literal Translation (YLT)

but that the world may know that I love the Father, and according as the Father gave me command so I do; arise, we may go hence.

யோவான் 14:31 in English

naan Pithaavil Anpaayirukkiraenentum, Pithaa Enakku, Kattalaiyittapatiyae Seykiraen Entum, Ulakam Ariyumpatikku Ippati Nadakkum. Elunthirungal, Ivvidamvittup Povom Vaarungal Entar.


Read Full Chapter : John 14