தமிழ்

John 14:21 in Tamil

யோவான் 14:21
என் கற்பனைகளைப் பெற்றுக்கொண்டு அவைகளைக் கைக்கொள்கிறவனே என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறான், என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறவன் என் பிதாவுக்கு அன்பாயிருப்பான்; நானும் அவனில் அன்பாயிருந்து, அவனுக்கு என்னை வெளிப்படுத்துவேன் என்றார்.

John 14:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.

American Standard Version (ASV)

He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself unto him.

Bible in Basic English (BBE)

He who has my laws and keeps them, he it is who has love for me: and he who has love for me will be loved by my Father, and I will have love for him and will let myself be seen clearly by him.

Darby English Bible (DBY)

He that has my commandments and keeps them, he it is that loves me; but he that loves me shall be loved by my Father, and I will love him and will manifest myself to him.

World English Bible (WEB)

One who has my commandments, and keeps them, that person is one who loves me. One who loves me will be loved by my Father, and I will love him, and will reveal myself to him.”

Young’s Literal Translation (YLT)

he who is having my commands, and is keeping them, that one it is who is loving me, and he who is loving me shall be loved by my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.’

யோவான் 14:21 in English

en Karpanaikalaip Pettukkonndu Avaikalaik Kaikkolkiravanae Ennidaththil Anpaayirukkiraan, Ennidaththil Anpaayirukkiravan En Pithaavukku Anpaayiruppaan; Naanum Avanil Anpaayirunthu, Avanukku Ennai Velippaduththuvaen Entar.


Read Full Chapter : John 14