Full Screen தமிழ் ?
   🏠  Lyrics  Chords  Bible 

1 John 5:3 in Tamil

Home » Bible » 1 John » 1 John 5 » 1 John 5:3 in

1 யோவான் 5:3
நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம்; அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல.


1 யோவான் 5:3 in English

naam Thaevanutaiya Karpanaikalaik Kaikkolvathae Avaridaththil Anpukooruvathaam; Avarutaiya Karpanaikal Paaramaanavaikalumalla.


Tags நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்புகூருவதாம் அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானவைகளுமல்ல
1 John 5:3 in Tamil Concordance 1 John 5:3 in Tamil Interlinear 1 John 5:3 in Tamil Image

Read Full Chapter : 1 John 5