தமிழ்

1 John 5:10 in Tamil

1 யோவான் 5:10
தேவனுடைய குமாரனிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவன் அந்தச் சாட்சியைத் தனக்குள்ளே கொண்டிருக்கிறான்; தேவனை விசுவாசியாதவனோ, தேவன் தம்முடைய குமாரனைக் குறித்துக்கொடுத்த சாட்சியை விசுவாசியாததினால் அவரைப் பொய்யராக்குகிறான்.

1 John 5:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that believeth on the Son of God hath the witness in himself: he that believeth not God hath made him a liar; because he believeth not the record that God gave of his Son.

American Standard Version (ASV)

He that believeth on the Son of God hath the witness in him: he that believeth not God hath made him a liar; because he hath not believed in the witness that God hath borne concerning his Son.

Bible in Basic English (BBE)

He who has faith in the Son of God has the witness in himself: he who has not faith in God makes him false, because he has not faith in the witness which God has given about his Son.

Darby English Bible (DBY)

He that believes on the Son of God has the witness in himself; he that does not believe God has made him a liar, because he has not believed in the witness which God has witnessed concerning his Son.

World English Bible (WEB)

He who believes in the Son of God has the testimony in himself. He who doesn’t believe God has made him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning his Son.

Young’s Literal Translation (YLT)

He who is believing in the Son of God, hath the testimony in himself; he who is not believing God, a liar hath made Him, because he hath not believed in the testimony that God hath testified concerning His Son;

1 யோவான் 5:10 in English

thaevanutaiya Kumaaranidaththil Visuvaasamaayirukkiravan Anthach Saatchiyaith Thanakkullae Konntirukkiraan; Thaevanai Visuvaasiyaathavano, Thaevan Thammutaiya Kumaaranaik Kuriththukkoduththa Saatchiyai Visuvaasiyaathathinaal Avaraip Poyyaraakkukiraan.


Read Full Chapter : 1 John 5