தமிழ்

Revelation 12:17 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:17
அப்பொழுது வலுசர்ப்பமானது ஸ்திரீயின்மேல் கோபங்கொண்டு, தேவனுடைய கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களும், இயேசுகிறிஸ்துவைக்குறித்துச் சாட்சியை உடையவர்களாகிய அவளுடைய சந்ததியான மற்றவர்களுடனே யுத்தம்பண்ணப்போயிற்று.

Revelation 12:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the dragon was wroth with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ.

American Standard Version (ASV)

And the dragon waxed wroth with the woman, and went away to make war with the rest of her seed, that keep the commandments of God, and hold the testimony of Jesus:

Bible in Basic English (BBE)

And the dragon was angry with the woman and went away to make war on the rest of her seed, who keep the orders of God, and the witness of Jesus:

Darby English Bible (DBY)

And the dragon was angry with the woman, and went to make war with the remnant of her seed, who keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus.

World English Bible (WEB)

The dragon grew angry with the woman, and went away to make war with the rest of her seed, who keep God’s commandments and hold Jesus’ testimony.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the dragon was angry against the woman, and went away to make war with the rest of her seed, those keeping the commands of God, and having the testimony of Jesus Christ.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:17 in English

appoluthu Valusarppamaanathu Sthireeyinmael Kopangaொnndu, Thaevanutaiya Karpanaikalaik Kaikkollukiravarkalum, Yesukiristhuvaikkuriththuch Saatchiyai Utaiyavarkalaakiya Avalutaiya Santhathiyaana Mattavarkaludanae Yuththampannnappoyittu.


Read Full Chapter : Revelation 12