தமிழ்

Revelation 20:4 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:4
அன்றியும், நான் சிங்காசனங்களைக் கண்டேன்; அவைகளின்மேல் உட்கார்ந்தார்கள்; நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டது. இயேசுவைப்பற்றிய சாட்சியினிமித்தமும் தேவனுடைய வசனத்தினிமித்தமும் சிரச்சேதம்பண்ணப்பட்டவர்களுடைய ஆத்துமாக்களையும், மிருகத்தையாவது அதின் சொரூபத்தையாவது வணங்காமலும் தங்கள் நெற்றியிலும் தங்கள் கையிலும் அதின் முத்திரையைத் தரித்துக்கொள்ளாமலும் இருந்தவர்களையும் கண்டேன். அவர்கள் உயிர்த்து கிறிஸ்துவுடனேகூட ஆயிரம் வருஷம் அரசாண்டார்கள்.

Revelation 20:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads, or in their hands; and they lived and reigned with Christ a thousand years.

American Standard Version (ASV)

And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them: and `I saw’ the souls of them that had been beheaded for the testimony of Jesus, and for the word of God, and such as worshipped not the beast, neither his image, and received not the mark upon their forehead and upon their hand; and they lived, and reigned with Christ a thousand years.

Bible in Basic English (BBE)

And I saw high seats, and they were seated on them, and the right of judging was given to them: and I saw the souls of those who were put to death for the witness of Jesus, and for the word of God, and those who did not give worship to the beast, or to his image, and had not his mark on their brows or on their hands; and they were living and ruling with Christ a thousand years.

Darby English Bible (DBY)

And I saw thrones; and they sat upon them, and judgment was given to them; and the souls of those beheaded on account of the testimony of Jesus, and on account of the word of God; and those who had not done homage to the beast nor to his image, and had not received the mark on their forehead and hand; and they lived and reigned with the Christ a thousand years:

World English Bible (WEB)

I saw thrones, and they sat on them, and judgment was given to them. I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus, and for the word of God, and such as didn’t worship the beast nor his image, and didn’t receive the mark on their forehead and on their hand. They lived, and reigned with Christ for the thousand years.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given to them, and the souls of those who have been beheaded because of the testimony of Jesus, and because of the word of God, and who did not bow before the beast, nor his image, and did not receive the mark upon their forehead and upon their hand, and they did live and reign with Christ the thousand years;

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20:4 in English

antiyum, Naan Singaasanangalaik Kanntaen; Avaikalinmael Utkaarnthaarkal; Niyaayaththeerppuk Kodukkumpati Avarkalukku Athikaaram Alikkappattathu. Yesuvaippattiya Saatchiyinimiththamum Thaevanutaiya Vasanaththinimiththamum Sirachchaேthampannnappattavarkalutaiya Aaththumaakkalaiyum, Mirukaththaiyaavathu Athin Soroopaththaiyaavathu Vanangaamalum Thangal Nettiyilum Thangal Kaiyilum Athin Muththiraiyaith Thariththukkollaamalum Irunthavarkalaiyum Kanntaen. Avarkal Uyirththu Kiristhuvudanaekooda Aayiram Varusham Arasaanndaarkal.


Read Full Chapter : Revelation 20